ประกาศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียดดังต่อไปนี้