คลังรูป

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2  มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทย …

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร และโรงเรียนสว่างวีระวงศ์

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ใ …

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร และโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับสิบเอกหญิงอรวรรณ พาระนัง นักกีฬาเหรียญทอง มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร …

ร่วมแสดงความยินดีกับสิบเอกหญิงอรวรรณ พาระนัง นักกีฬาเหรียญทอง มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 Read More »

คุณครูนัฐพงษ์ ทิมาบุตร เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว21

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายนัฐพงษ์ ทิมาบุตร ตำแหน่ …

คุณครูนัฐพงษ์ ทิมาบุตร เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว21 Read More »

รับการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติด …

รับการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 Read More »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาดำเนินกา …

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเร …

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »