ชวนพี่น้อง ท.พ. ร่วมประกวด Cover Dance Contest ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

การประกวดเต้น Thaphosri Cover Dance ครั้งที่ 1 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00 น.
รับใบสมัครได้ที่ ห้องกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
1. เงื่อนไขและคุณสมบัติ
1.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น จำนวน 3 – 10 คนต่อทีม (ชาย/หญิง หรือผสม) ได้แก่
รุ่นที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รุ่นที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 ปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียนท่าโพธิ์พิทยา
1.3 เวลาที่ใช้ในการแสดงทีมละ 5 นาที บวก ลบไม่เกิน 1 นาที
1.4 แข่งขันโดยใช้เพลงของศิลปินที่ Cover กี่เพลงก็ได้แต่ต้องอยู่ในเวลาที่กำหนด
1.5 ผู้เข้าประกวดทุกคน สามารถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น หากเกิดกรณีทีมที่มีผู้แข่งขันซ้ำคณะกรรมการการประกวดจะขอปรับแพ้ทันที
1.6 ผลการตัดสินของคระกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด
2. วัน เวลา สถานที่การประกวด
2.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 (รับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน)
2.2 ประกวดในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14:30 เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครผู้เข้าประกวด 1 ชุด
4.2 ภาพถ่ายทีมประกวด (รวมทุกคนที่ประกวด) 1 ชุด

 

แชร์เรื่องนี้
Top