“จบแล้วบรรจุครูเลย!!” รับสมัครผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจําปีการศึกษา 2566

ด่วน สมัครผ่านระบบออนไลน์และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psmt@ipst.ac.th ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 

แชร์เรื่องนี้
Top