เชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ขอเรียนเชิญนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถและรักในภาษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ ในกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้