หน้าหลักอันเก่า

no_gift_policy66
S__49217559
tcas67_calendar
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา

ข้อมูลการบริหารสถานศึกษา

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เว็บไซต์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 12 สิงหาคม 2566
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566
วันภาษาไทยและวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานคุณค่าภาษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
แสดงความห่วงใยและเยี่ยมอาการคุณครูปิยะพนธ์ ดอกแขมกลาง หลังจากการผ่าตัดหัวเข่า
กิจกรรมขับร้องเพลงหมู่งานสืบสานประเพณีฉลองต้นเทียนพรรษา
ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ปี 2566

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 14/2566 ขอแสดงความยินดีคุณครูผู้เลื่อนวิทยฐานะ 01
02
จดหมายข่าว ฉบับที่ 13/2566 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพิชญา โมฬาศรีในการรับใบประกาศนีบัตรฯ เหรียญจักรพรรดิมาลา
03
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/2566 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
04
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/2566 กิจกรรม Thai Science Camp
05
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/2566 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
06
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/2566 ประกวดผลงานวิชาการ Best Practice

Statistics

011884
Views Today : 74
Total views : 25885

Top