การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยการจัดแนวปฏิบัติ DO’s & DON’Ts  สร้างความตระหนักรู้ซักซ้อมความเข้าใจในการประชุมบุคลากร

แชร์เรื่องนี้
Top