ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูที่ร่วมเดินทางมาส่งคุณครูใหม่ 3 ท่าน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ให้การต้อนรับคณะผู้เดินทางมาส่งคุณครูใหม่ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ย้ายและเดินทางมาปฏิบัติใหม่ที่โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ดังนี้

  1. คุณครูจิราวัลย์ กอบเกื้อ – โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี สพม.อบอจ
  2. คุณครูรุ่งทิวา สุจินพรัหม – โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.อบอจ
  3. คุณครูศุเพ็ญภัก สอนอาจ – โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ อำเภอนาจะหลวย สพป.อบ.5

ลิ้งประมวลภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/1TvJhO4_atkYkwg_i5GlnSE2HW2zzyEaT?usp=drive_link

แชร์เรื่องนี้
Top