ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและแนวทางการดูแลนักเรียนและบุตรหลานให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ลิ้งประมวลภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/1hgcvLSNr9S0X3bGRI0ObbFYo2ZUPzJRV?usp=drive_link

แชร์เรื่องนี้
Top