รับการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา รับการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566) โดยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ลิ้งประมวลภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/18uF-Z54lPdAlOBu0FVNUddqrOtcRGazf?usp=drive_link

แชร์เรื่องนี้
Top