กิจกรรมค่ายคนดีท่าโพธิ์ศรีพิทยา ชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จัดกิจกรรมค่ายคนดีท่าโพธิ์ศรีพิทยา สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

ลิ้งประมวลภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/1iVTQxByI7xKJBO3uFVhAvKPn0mUowyBb?usp=drive_link

แชร์เรื่องนี้
Top