พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2565
แชร์เรื่องนี้
Top