ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสมปอง สุนันทา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม โดยมีการประชุมและขอมติความเห็นชอบในกิจกรรมต่างๆ อาทิ

  1. การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
  2. การขอจ้างครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน
  3. การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  4. ฯลฯ

ลิ้งประมวลภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/1p0TFMsgw1MfMh_HeUbj4aiByb-WKTHzR?usp=sharing

แชร์เรื่องนี้
Top