การประกวดผลงานทางวิชาการ Symposium 2023 สพม.อบอจ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาเข้าร่วมการประกวดผลงานทางวิชาการ Symposium 2023 สพม.อบอจ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น

ลิ้งประมวลภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/13DchmGB1Uv89pjUdBwVeevWXTX5sAAet?usp=drive_link

แชร์เรื่องนี้
Top