อบรมแอพพลิเคชั่น ThaiD

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้งานแอพพลิเคชั่น ThaiD สำหรับครูและนักเรียน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและทำธุรกรรมต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากรมการปกครอง

ลิ้งประมวลภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/1aoTlG5_mm3jXeqg5IMj63I4oGbkQTXBR?usp=drive_link

แชร์เรื่องนี้
Top