วันภาษาไทยและวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานคุณค่าภาษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จัดกิจกร…

Read More
Top