ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ครูพลพรรษน์ จรัสใส

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ดำเนินก…

Read More
Top