รับการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ลิ้งประมวลภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/16I6PE1JZ7qw59cqEPa0wlctqugkQerFO?usp=sharing

แชร์เรื่องนี้
Top