คุณครูนัฐพงษ์ ทิมาบุตร เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว21

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายนัฐพงษ์ ทิมาบุตร ตำแหน่งครู เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ลิ้งประมวลภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/1i1HJKxBaY7O68PLXmVi0yWeHvTUgVkxS?usp=sharing

แชร์เรื่องนี้
Top